O-ring EPDM - odporność na płyny i gazy.

 - średnia           - dobra             - bardzo dobra        - nie zalecane

 

Zakres temperatur pracy:

Maksymalna temperatura pracy - 150°C

Minimalna temperatura pracy  - -50°C

Odporność parowa

Na wodę/parowa < 40°C          

Na wodę/parowa < 80°C          

Na wodę/parowa < 150°C             

Na wodę/parowa > 150°C                  

Chlorki

Chlorek amonu                        

Roztwór chlorku wapnia           

Chlorek magnezu                     

Chlorek cynku                          

Kwasy

Octowy 10%                            

Mrówkowy                               

Solny 20%                               

Azotowy 30%                          

Fosforowy 20%                       

Siarkowy 30%                              

Paliwa i oleje

Olej napędowy                               

Olej mineralny                                

Oleje hydrauliczne                          

oleje smarowe                                

Parafina x benzyna                         

Olej silikonowy/smary          

Oleje transformatorowe                 

Oleje roślinne                                

Zasady

Wodorotlenek baru                  

Wodorotlenek wapniowy          

Wodorotlenek sodu                  

Alkohole

Alkohol butylowy (butanol)             

Alkohol etylowy (etanol)             

Alkohol metylowy (metanol)       

Aminy

Etylenodiaminotetraoctowy        

Amoniak (zimny gaz)                  

Amoniak (gorący gaz)                      

Rozpuszczalniki

Aceton                                       

Benzen                                                 

Czterochlorek węgla                             

Dimetyloformamid                          

Octan etylu                                     

Metyloetyloketon                       

Tetrachloroetylen                                 

Toluen                                                 

Terpentyna                                          

Ksylen                                                  

Gazy

Butan                                                

Dwuchlorek węgla (suchy)            

Chlorek (mokry)                                

Freon 12                                      

Freon 21 x Freon 22                

Freon 134a                              

Gaz ziemny                                        

Metan                                                

Propan                                              

Inne

Glikol etylenowy                        

Detergenty                                

Ftalan dioktylu                               

Formaldehyd                             

Nadtlenek wodoru (90%)               

Fosforanowe estry                     

Azotan potasu                           

Dopuszczalne ciśnienia i temperatury pracy w połączeniu z:

Rura miedziana:  -24°C/16Bar, 30°C/16Bar, 65°C/10Bar, 95°C/6Bar

Elastyczny metal (TMLCPC):  -20°C/16Bar, 30°C/16Bar, 65°C/10Bar, 95°C/6Bar

PEX/PB: -20°C/12Bar, 20°C/12Bar, 65°C/6Bar, 92°C/3Bar

Głęokość osadzenia kszałtki na rurze:

Ø 10mm - 23mm

Ø 12mm - 23mm

Ø 15mm - 23mm

Ø 18mm - 23mm

Ø 22mm - 27mm

Ø 28mm - 31mm

TECTITE Classic - złączki do łączenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania, wody użytkowej i pitnej. . Łączone beznarzędziowo "na wtyk". W pełni demontowalne.

  • Złączki wykonane z miedzi i mosiądzu DZR
  • W pełni demontowalne
  • Łączenie bez użycia pras, palników i innych narzędzi
  • Ogromna oszczędność czasu
  • Minimalne ryzyko popełnienia błędu w montażu
  • Produkowane na terenie ue
  • Do 30 lat gwarancji
  • Atesty Polskie i UE

Producent: 

Tectite CLASSIC

Złączki do rur miedzianych i PEX, beznarzędziowe "na wcisk"

GUTPRESS "M" copper

Besco kształtki lutowane

Tectite CLASSIC

KUTERLITE

woda pitna

 

ogrzewanie

 

chłodnictwo

GUTPRESS "V" copper

514 010 012

piotr@armatex.pl

10-421 Olsztyn, ul. Składowa 3a

(biuro i magazyny)

 *** Armatex  ***

513 191 502

armatex1@gmail.com

Prezes:

Jan Bunda

Sprzedaż:

Piotr Stelmach