Armatex

Przedstawiciel Pegler Yorkshire w Polsce

Złączki Tectite stosujemy do łączenia rur wykonanych z różnych materiałów. Patrz zestawiwienie poniżej:

Demontaż

Złączki Tectite posiadają możliwość łatwego i prostego zdemontownia oraz wielokrotnego ponownego użycia. (classic, pro, 316)

Próby ciśnieniowe

Mogą być wykonywane 1,5 razy większym ciśnieniem niż robocze.

Przewodność elektryczna

Przewodność zapewniają złączki sprint, pro, carbon i 316.

O-ring EPDM - odporność na płyny i gazy.

 - średnia           - dobra             - bardzo dobra        - nie zalecane

 

             SPRINT             CLASSIC               PRO               CARBON                316                Osprzęt      Elastyczny metal     QUALPEX           info-tech


 

Zakres temperatur pracy:

Maksymalna temperatura pracy - 150°C

Minimalna temperatura pracy  - -50°C

Odporność parowa

Na wodę/parowa < 40°C          

Na wodę/parowa < 80°C          

Na wodę/parowa < 150°C             

Na wodę/parowa > 150°C                  

Chlorki

Chlorek amonu                        

Roztwór chlorku wapnia           

Chlorek magnezu                     

Chlorek cynku                          

Kwasy

Octowy 10%                            

Mrówkowy                              

Solny 20%                               

Azotowy 30%                          

Fosforowy 20%                      

Siarkowy 30%                              

Paliwa i oleje

Olej napędowy                               

Olej mineralny                                

Oleje hydrauliczne                          

oleje smarowe                                

Parafina x benzyna                         

Olej silikonowy/smary          

Oleje transformatorowe                 

Oleje roślinne                                

Zasady

Wodorotlenek baru                  

Wodorotlenek wapniowy          

Wodorotlenek sodu                  

Alkohole

Alkohol butylowy (butanol)             

Alkohol etylowy (etanol)             

Alkohol metylowy (metanol)       

Aminy

Etylenodiaminotetraoctowy        

Amoniak (zimny gaz)                  

Amoniak (gorący gaz)                      

Rozpuszczalniki

Aceton                                       

Benzen                                                 

Czterochlorek węgla                             

Dimetyloformamid                          

Octan etylu                                     

Metyloetyloketon                       

Tetrachloroetylen                                 

Toluen                                                 

Terpentyna                                          

Ksylen                                                  

Gazy

Butan                                                

Dwuchlorek węgla (suchy)            

Chlorek (mokry)                                

Freon 12                                      

Freon 21 x Freon 22                

Freon 134a                              

Gaz ziemny                                        

Metan                                                

Propan                                              

Inne

Glikol etylenowy                        

Detergenty                                

Ftalan dioktylu                               

Formaldehyd                             

Nadtlenek wodoru (90%)               

Fosforanowe estry                     

Azotan potasu                           

© 2016 PHU Armatex Sp. J.